Site Management

Project management binnen de industrie vraagt om teamwerk. Een team van technici dat samen de engineering, bouw en inbedrijfstelling van de installatie coördineert. Zo’n team moet aangestuurd worden door een specialist. Organisatietalent en technisch inzicht maken het verschil.

RDe is als specialist de schakel tussen Project Management en de uit te voeren werkzaamheden on site.

Of RDe als Service Engineer of Construction Site Manager de verantwoordelijkheid heeft, in welke functie dan ook, inzet en technisch inzicht zijn medebepalend voor het resultaat.