Service Engineer

Wanneer uw bedrijf handen tekort komt, kan RDe helpen met de ondersteuning van het verplaatsen, opbouwen en afstellen van machines, elektrotechnische en mechanische werkzaamheden, zoals het ombouwen van machines, het bedraden en aansluiten van componenten en het testen van signalen.

RDe stelt dag- of weekrapporten op over de gang van zaken, zodat de opdrachtgever en klant op de hoogte blijven van de dagelijkse gebeurtenissen en de status van het project. Zo kan er tijdig gereageerd worden op zaken zoals vertragingen of tekorten. Deze werkwijze voorkomt verrassingen die mogelijk tot ergernissen leiden.