Automatisch laad- en lossysteem voor chemicaliën

Automatisch laad- en lossysteem voor chemicaliën

Voor een opdrachtgever van RDe is er, voor een fabrikant van “High Pressure Laminate” platen, een project begeleid als Site Supervisor / Site Manager. In dit project zijn alle facetten van de techniek aan bod gekomen. Een groot deel van het project bestond uit civiele- en procestechniek.

IMG_0603

RDe heeft doelen en taken vastgesteld voor alle constructieve, mechanische en elektrotechnische werkzaamheden. Begeleiden van elektrotechnische, mechanische en constructieve werkzaamheden. Begeleiden en controle op uitvoeren (TIG) laswerkzaamheden van RVS leidingwerk en niet destructieve testen.

Er op toezien dat aannemers en onderaannemers taken vervullen binnen veiligheidsnormen, budget en deadlines.