RDe

Een gedreven, freelance, technicus die op projectlocaties werkzaamheden coördineert en uitvoert tijdens nieuwbouw, “green- of Brown field” projecten.

RDe is voornamelijk actief in de procestechniek. Denk hierbij aan, koudetechniek, koelinstallaties warmtepompen en warmteterugwinning, procesinstallaties met gassen en vloeistoffen, het terugwinnen van gassen zoals CO2 of Biogas / biomethaan met bijhorende membraantechniek.

Service Engineer

Tijdens de uitvoering van een project is RDe dé schakel tussen engineering, aannemers en eindgebruikers. Door jarenlange ervaring in de industrie is er een gedegen kennis ontwikkeld waardoor er gemakkelijk ingespeeld kan worden op de wensen van alle stakeholders binnen een project. Hierdoor worden mogelijke obstakels tijdig ondervangen en kan hierop tijdig worden geacteerd.

Uiteraard neemt RDe ook de gebruikelijke taken van een Service Engineer voor zijn rekening en kan ook ingezet worden tijdens storingen, onderhoud en reparaties.

De ervaring die is opgedaan is ontstaan door werkzaamheden uit te voeren als International Service Engineer. Hierbij werd RDe ingezet, om op locatie in het buitenland, werkzaamheden uit te laten voeren door lokale onderaannemers. Hierbij wordt niet alleen de rol als uitvoerder, werkvoorbereider of manager vervult, maar ook de functie als ambassadeur voor de leveranciers van de installaties.

Projectbegeleiding

RDe is veelal werkzaam als projectbegeleider voor leveranciers van installaties tijdens drukke perioden of het uitvoeren van complexe of grote projecten.
De focus ligt bij het klantgericht en budgetbewust uitvoeren en opleveren van een project binnen de gemaakte afspraken.

RDe is ook inzetbaar wanneer er als eindgebruiker nieuwe installaties worden aangeschaft. Hierbij ligt de focus met name op een uitvoering die de bestaande productie niet in de weg staat of belemmerd.

In alle gevallen wordt er gestreefd naar het succesvol uitvoeren en afronden van de projecten binnen de gemaakte afspraken. Hierbij worden de wensen van alle belanghebbende getoetst en afgewogen.