RDe

Een gedreven, freelance, projectmanager die op projectlocaties werkzaamheden coördineert tijdens nieuwbouw, “green- of Brown field” projecten.

RDe is voornamelijk actief in de procestechniek. Denk hierbij aan, koelinstallaties en warmteterugwinning, procesinstallaties met gassen en vloeistoffen, het terugwinnen van gassen zoals CO2 of Biogas / bio methaan met bijhorende filtersystemen.

Projectmanager

Tijdens de uitvoering van een project is RDe dé schakel tussen engineering, aannemers en eindgebruikers. Door jarenlange ervaring in de industrie is er een gedegen kennis ontwikkeld waardoor er gemakkelijk ingespeeld kan worden op de wensen van alle stakeholders binnen een project. Hierdoor worden mogelijke obstakels tijdig ondervangen en kan hierop tijdig worden geacteerd.

Uiteraard neemt RDe ook de gebruikelijke taken van een projectmanager voor zijn rekening.

De ervaring die is opgedaan is ontstaan door werkzaamheden uit te voeren als Site/Construction Manager in internationale projecten. Hierbij werd RDe ingezet als project manager om op locatie, in het buitenland, werkzaamheden uit te laten voeren door lokale onderaannemers. Hierbij worden niet alleen de rol als uitvoerder, werkvoorbereider of manager vervult, maar ook de functie als ambassadeur voor de leveranciers van de installaties.

Projectmanager als leveranciers

RDe is veelal werkzaam als projectmanager van leveranciers van installaties, bijvoorbeeld tijdens drukke perioden, het uitvoeren van complexe of grote projecten, of werkzaamheden worden tijdelijk overgenomen tijdens verlof, ziekte of conflicten.

De focus ligt bij het klantgericht en budgetbewust uitvoeren en opleveren van een project binnen de gemaakte afspraken.

Projectmanager als klant

RDe is ook als projectmanager inzetbaar wanneer er als eindgebruiker nieuwe installaties worden aangeschaft. Hierbij ligt de focus met name op een uitvoering die de bestaande productie niet in de weg staat of belemmerd.

In beide gevallen wordt er gestreefd naar het succesvol uitvoeren en afronden van de projecten binnen de gemaakte afspraken. Hierbij worden de wensen van alle belanghebbende getoetst en afgewogen.